Našim zákazníkům nabízíme také technickou podporu ve formě "Balíčků technických služeb", neboli SLA (Servis Level Agreement). Zákazníci, kteří zakoupili některý z našich balíčků, získávají přednostní řešení případných problémů.

Mějte pod kontrolou bezproblémový chod vašeho VoIP řešení a rychlé řešení případných technických závad.

Balíčky technických služeb nabízíme ve třech variantách:

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Dostupnost hotline
a vzdálené správy
Po-Pá:
8.30 - 17 hod
Po-Pá:
8.30 - 17 hod
24 / 7
Reakční doba 2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny
Rozsah vzdálené správy měsíčně 2 hodiny 3 hodiny 3 hodiny
Rozsah prací v ceně měsíčně - - 2 hodiny
Pravidelná měsíční kontrola PBX - - ANO
Možnost využít vzdálenou správu i
pro změny konfigurace či nové funkcionality
ANO ANO ANO
Způsob řešení HW poruchy ústředny
v případě reklamace
Zaslání náhradní PBX
do 2 prac. dnů

Zaslání náhradní PBX
do 1 prac. dne

Zaslání náhradní PBX nebo
garance výjezdu technika
do 1 prac. dne

Garance termínu pro vyřešení
požadavku formou vzdálené správy
3 prac. dny 2 prac. dny 24 hodin
Garance termínu pro výjezd technika 3 prac. dny* 2 prac. dny* 24 hodin**
Garance termínu pro nastavení nebo
konfigurace dle platné zálohy
(doba se počítá od doručení
Náhradního podporovaného produktu zákazníkovi)
do 3 prac. dnů do 2 prac. dnů do 24 hodin
Cena v Kč bez DPH / měsíčně 999 Kč 3.999 Kč 9.499 Kč

* dle platného ceníku
** práce u zákazníka hrazena pouze při překročení výše uvedeného rozsahu hodin


Reakční doba je čas, který uplyne od nahlášení požadavku do okamžiku, kdy je zákazníkovi doručeno potvrzení přijetí požadavku emailem nebo SMS zprávou.


Máte zájem nebo dotaz ohledně balíčků technických služeb? Kontaktujte naše obchodní oddělení.


Zákazník získá:

- přednostní řešení případných problémů

- vzdálenou správu podporovaného produktu, s garancí doby neutralizace obtíží do doby dle zvoleného balíčku. V případě nemožnosti vyřešení požadavku přes vzdálenou správu, garantujeme výjezd technika. V tomto případě zákazník hradí čas technika strávený na cestě, dopravné a práci technika u zákazníka dle platného ceníku.

- možnost využití definovaného rozsahu vzdálené správy pro servisní zásahy zdarma i pro zákazníkem požadované změny konfigurace nebo nové funkcionality podporovaného produktu.

- v případě reklamace podporovaného produktu na nemožnosti vyřešit situaci vzdálenou správou, zajistíme zrychlené reklamační řízení:

  • zákazníkovi odešleme náhradní podporovaný produkt, aniž bychom čekali na dodání reklamovaného kusu s nastavením dle poslední platné zálohy. Do 3 pracovních dnů od doručení náhradního podporovaného produktu zákazníkovi zajistíme pomocí vzdálené správy případné donastavení dle jeho požadavků, do maximální výše časového limitu vzdálené správy.
  • Na žádost zákazníka zajistíme výjezd technika, který provede opravu nebo výměnu vadného kusu podporovaného produktu a zajistí jeho opětovné zprovoznění. Zákazník hradí čas technika strávený na cestě, dopravné a práci technika u zákazníka dle platného ceníku. Jestliže zákazník nahlásí poruchu v dopoledních hodinách a bude to možné z časových důvodů, vyjíždí technik k zákazníkovi ještě v tentýž den.

Garantujeme dobu finálního vyřešení požadavku při poruše do 2 týdnů. Nové funkcionality, úpravy apod. se u dodavatele budeme snažit vyřešit do výše uvedené doby garance vyřešení požadavku, avšak tuto dobu nemůžeme garantovat. Doba vyřešení požadavku v tomto případě závisí na složitosti a náročnosti požadavku.

Porovnat produkty: 0